Saturday, July 28, 2012

புதுபிப்பு மற்றும் பிற திருப்பணிகள்

நமது சிவன் கோவிலில் சிலைகள் புதுபிப்பு மற்றும் பிற திருப்பணிகள் நடைபெற்றுகொண்டிருக்கின்றன .  அவற்றுள் சிலைகள் புதுப்பிப்பு பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் இருக்கின்றன .  இன்று எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்(29/07/2012) No comments:

Post a Comment